வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Sunday, April 19, 2009

சிறுவன், சிறுமி - நீதி கதை

மின்னஞலில் வந்த ஆங்கில கதையின் தமிழாக்கம்….

ஒரு சிறுவனும் சிறுமியும் விளையாட வருகிறார்கள். சிறுவன் கோலி குண்டுகளுடனும், சிறுமி இனிப்புகளுடனும் வந்தார்கள்.

சிறுவன் சிறுமியிடம் கோலி குண்டுகளுக்கு இனிப்பு மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்று கூறுகிறான். சிறுமியும் அதை ஏற்றுக் கொள்கிறாள்.

சிறுவன் பெரிய கோலிகளை சிறுமிக்கு தெரியாமல் தன்னுடன் வைத்து கொண்டு சிறிய கோலிகளை சிறுமிக்கு கொடுக்கிறான். ஆனால், சிறுமி தன்னுடன் இருக்கும் எல்லா இனிப்புகளையும் சொன்னப்படி சிறுவனுக்கு கொடுத்துவிடுகிறாள்.

இரவு தூங்கும் போது…

சிறுமி நிம்மதியாக தூங்குகிறாள். ஆனால், சிறுவன்… தன்னை போல் அவளும் பெரிய இனிப்பை மறைத்து வைத்துக் கொண்டு சிறிய இனிப்பு தன்னிடம் கொடுத்திருப்பாளோ என்ற சந்தேகத்துடன் தூங்காமல் இருக்கிறான்.

நீதி : - நாம் சதவீதம் உண்மையாக இல்லாமல் இருந்தால், மற்றவர் நூறு சதவீதம் உண்மையாக இருந்தாலும் அவர்கள் மேல் நமக்கு சந்தேகம் வரும்.

2 comments:

ஆதவன் said...

nalla karuthu...

குகன் said...

// ஆதவன் said...
nalla karuthu...
//

Thanks ஆதவன் :)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails