வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Tuesday, October 13, 2009

என் பழைய நண்பா !என் பழைய நண்பா !
இதை நான் சொல்லும் போது
உன் கண்கள் சிவந்திருக்கும்
பற்கள் ஒன்றொடு ஒன்று
மோதிக் கொள்ளும்
விரல்கள் இறுக்கி
அடிக்க நினைக்கும்
காதை திருகி
கடலில் போட தோன்றும்

நாம் இது வரை
பழகிய நினைவுகள் அந்நியமாக்கப்படும்
பரிமாரிக் கொண்டது எல்லாம்
பஞ்சாய் பறந்துப் போகும்
தேவையில்லா வார்த்தையின்
நீளம் குறையும்

பழைய நண்பா !
இதை நான் சொல்லும் போது
நான் உனக்கு அந்நியனாக இருப்பேன் !

***

பதிவில் கருத்து சண்டை இருக்க கூடாது என்று சொல்லிக் கொண்டு இருந்தேன், இப்போது குத்து சண்டையே வந்துவிட்டது.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails