வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Monday, October 4, 2010

வெற்றிப் பயணம்

'வெற்றிப் பயணம்' என்ற பெயரில் ஜாலியான குறும்படத்தை எடுக்க முயற்சித்திருக்கிறார்கள். இந்த குறும்படத்தில் படம் எடுக்க முயற்சிப்பது போல் சில இடங்களில் நாமும் சிரிக்க முயற்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. கூட்டு முயற்சியில் நண்பர்களில் பங்களிப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை ஒரளவு ரசிக்கும் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails