வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Monday, February 14, 2011

காதல் - பெண் பார்வையில்...!!

வெளியே செல்லும் போது
தும்பல் சத்தம்
நான் வெளியே செல்ல தடைவிதித்தேன்
என் அன்பை ரசித்தான்
நாத்திகனாகிய அவன் !

**
நான் கோபமாய் பேசும் போது
என் மீது கோபப்படாமல் அமைதியாய் இருக்கிறாய் !
உன் மேல் கோபம் அதிகமாகிறது
என் மீது உனக்கு இல்லாத உரிமையா !!

**என் தோழியிடம் பழகாமல் இருக்க
பல பொய்கள் அவளைப் பற்றி சொன்னேன்
பொய் என்று தெரிந்தும்
என் தோழியிடம் பேசாமல் இருந்தாய்
என் காதலுக்காக !!

**

நீ எழுதிய கவிதைகளை
என் கவிதைகள் என்று
உன்னிடத்தில் கொடுக்கிறேன்
உன் கவிதைக்கு சொந்தக்காரி
நான் தானே !!

**

பத்து கடை அழைந்து
எனக்காக பரிசைக் கொடுத்து

”பிடிச்சிருக்கா..!” என்றாய்

”போடா...!
கொடுப்பது நீயாக இருக்கும் போது
எப்படி பிடிக்காமல் இருக்கும்.” என்றேன்

**

அனைவருக்கும் காதலர் தின வாழ்த்துக்கள் !!!

நான் எழுதிய காதல் சிறுகதை நூலை வாங்க... இங்கே !

இணைய புத்தகக் கண்காட்சியில் இடம் பெற்றுயிருக்கும் புத்தகங்களை பார்க்க...!!

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails