வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Monday, November 2, 2009

ஹைக்கூ கவிதைகள் - 1

பத்திரிகை ஆசிரியர்களை
எதிர்த்து மனு கொடுத்தனர்
முரசொலி ஆசிரியரிடம் !

**

நாளைய சந்ததியர்களுக்கு
இன்றே சவ குழி தயார்
எல்லா மரங்களும் வெட்டப்பட்டன

**

அடிமை இந்தியாவில் சுதந்திரமாக
சுதந்திர இந்தியாவில் பிணமாக
மகாத்மா காந்தி !

**

சிவப்பும், மஞ்சளும்
ஒன்றாய் மின்னியது
சுமங்கலி பிணத்தில் !

**

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails