வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Tuesday, April 26, 2011

புத்தக இணையதளம் !

நாகரத்னா பதிப்பகத்தின் பிரதான புத்தக இணையத்தளமாக ezeebookshop.com யில் சில தகவல் கோளார் ஏற்பட்டுள்ளதால், பல வாசகர்கள் புத்தகம் வாங்க முடியவில்லை என்று மின்னஞ்சல் அனுப்பியிருந்தனர்.

மாற்று ஏற்பாடாக, கிரடிட் கார்ட் மூலம் புத்தகம் வாங்க விரும்புபவர்களுக்கு 'nhm.in' இணையதளத்தில் புத்தகங்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம்.

என்.எச்.எம் தளத்தில் கூட பெஸ்ட் செல்லர் புத்தகமாக கேபிள் சங்கரின் 'லெமன் ட்ரீயும் இரண்டு ஷாட் டக்கீலாவும்' புத்தகம் திகழ்கிறது. இதற்கு, முன் Ezeebookshop.com இணையதளத்தில் கூட 'லெமன் ட்ரீயும் இரண்டு ஷாட் டக்கீலாவும்' பெஸ்ட் செல்லர் என்பது குறிப்பிட தக்கது.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails