வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Tuesday, July 8, 2014

மேற்கத்திய ஓவியங்கள் - பி.ஏ.கிருஷ்ணன்

"ஓர் ஓவியத்தையோ சிற்பத்தையோ பார்த்தால் நமக்குப் பிடித்திருக்கிறது அல்லது பிடிக்கவில்லை என்ற முடிவிற்கு நம்மில் பெரும்பாலோரால் உடனடியாக வர முடிகிறது. ஆனால் ஏன் பிடித்திருக்கிறது அல்லது ஏன் பிடிக்கவில்லை என்ற கேள்வியை நாம் கேட்பதில்லை. இந்தக் கேள்விக்கான பதிலைத் தேடிச் சென்றால் நமக்காக பல கதவுகள் திறக்கும். தேடிச் சோறு நிதம் தின்று வாழ்க்கை நடத்தும் கட்டாயம் இல்லாவிட்டால், கட்டாயம் இருந்தாலும்கூடவே களை சார்ந்த மூர்க்கம் இருந்தால், திறந்த கதவுகள் காட்டும் வழிகளில் நம்மில் சிலராவது செல்ல முடியும். சென்றால் ஓவியங்கள் மட்டுமல்ல, வரலாறு, மக்கள் வாழ்ந்த முறை, அறிவியல், இலக்கியம் போன்ற பல வெளிகளில் நாம் பயணிக்கலாம்."

- மேற்கத்திய ஓவியங்கள் நூலிருந்து...ஏசுவிற்க்கு முன் மற்றும் பதிமுன்றாம் நூற்றாண்டில் இருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு வரையிலான ஓவியப் பதிவு. ஓவியப் பதிவு என்பதை விட ஓவியங்களின் பதிவு என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

பல ஓவியங்கள் மனிதனின் காமத்தையும், கிரோதத்தையும் தான் வெளிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, அதிகார போதையில் நடந்த விருந்துகள், அதிகார வர்க்கத்தில் இருந்தவர்கள் முகங்கள் தான் ஓவியமாக பதியப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஓவியத்திற்கு பின் நடந்திருக்கும் சரித்திரக் குறிப்புகள், அதை வரைந்தவர்கள் என்று பல தகவல்கள் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 160 அழகிய ஓவியங்களோடு அதன் குறிப்புகள் இருக்கின்றன.

இந்த குகை ஓவியங்களை போல் எத்தனையோ உண்மைகளும் புதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தான் வரலாற்று உண்மை.

தமிழ்நாட்டில் வரலாற்றை பதிவு செய்ய ஓவியங்களுக்கு பதிலாக சிற்பக்கலை தான் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. காலத்தால் எத்தனையோ சிற்பங்கள் அழிந்திருக்கிறது. வரலாற்று சொல்லும் சில சிற்பங்கள் பெருமைப் பேசும் சிற்பமாக மாறிவிட்டது.

வரலாறு வரலாறாக மக்களிடம் சென்றைடையாமல் இருப்பது தான் எல்லா நாட்டில் நடக்கும் மிகப் பெரிய கொடுமை. இதுப் போன்ற ஒரு சில புத்தகங்கள் அதைப் போக்க முயற்சி செய்கிறது.

மிக நேர்த்தியான வடிவமைப்பு. ஒவ்வொரு பக்கமும் ஆயில் பேப்பரில், மல்டிக்கலரில் அச்சடிக்கப்பட்ட பக்கங்கள். ஓவியங்கள் என்று வாசகனை கவர்கிறது. வாசிக்க தூண்டும் விதமாக எழுதிய பி.ஏ. கிருஷ்ணனுக்கு வாழ்த்துக்கள்.

இணையத்தில் வாங்க....

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails