வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Thursday, July 17, 2014

இப்படிக்கு கடவுள் !

அடுத்தவரை ஒதுக்க சொல்லும்
ஹிந்து மதம் வேண்டாம் !

ஆயுதம் எந்தச் வைக்கும்
இஸ்லாம் மதம் வேண்டாம் !

சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி
மதம் மாற வைக்கும் கிறிஸ்துவமும் வேண்டாம்

அன்பை ஏட்டில் எழுதி வைத்து
கொலை செய்யும் புத்தனும் வேண்டாம்

இதையெல்லாம் மதங்கள் செய்யவில்லை
மனிதன் தான் செய்கிறான் என்று தெரியும்

அதனால்,
எனக்கு மனிதர்களே வேண்டாம்.

இப்படிக்கு,
கடவுள்.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails