வீடு நெடுந்தூரம் - Short film

Book, Movies Offers

To Buy my books in flipkart

Tuesday, November 9, 2010

இலக்கியச் சோலையில் "சாப்பாட்டு பிரியன்"அக்டோபர் மாதம் இலக்கியச் சோலை மாத இதழில் நான் எழுதிய "சாப்பாட்டு பிரியன்" சிறுகதை.

1 comment:

ers said...

உங்கள் படைப்புக்களை இங்கேயும் இணைக்கலாம்
தமிழ்
ஆங்கிலம்

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails